Kitap Okumanın Faydaları

Kitap okumanın faydaları, yararları üzerine bir yazı yazmak herkesin söylediğinin üzerine yeni şeyler söylemeyi gerektirir.

Kitap Okumanın Faydaları

  1. Dünya görüşümüz, yaşama bakış açımız genişler. Farklı düşünüp yapılabildiğini görürüz. Yeni fikirler, bilgiler öğrenir ve bunları hayatımıza yansıtırız.
  2. Hayalgücümüz bu yeniliklerle birlikte daha da genişler.
  3. Yeni sözcükler öğreniriz. Böylece dilin temel kavramlarından olan sözcükler için dağarcığımız artar. Kendimizi yazılı ve sözlü olarak daha iyi ifade edebiliriz.
  4. Göz ve beyin koordinasyonumuz artar. Daha hızlı görüp algılama yetisine sahip oluruz. [Read more...]